Targi In Cosmetics Paryż i Seminarium biznesowe

4-8 kwietnia spędziliśmy w Paryżu na targach surowców kosmetycznych in-cosmetics Global Paris, była to wspaniała okazja do przedstawienia naszych surowców, oraz spotkania się z potencjalnymi francuskimi klientami.

Wyjazd w ramach projektu Promocja Gospodarcza 

Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału
i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Podziałanie 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts